460264_rosemary.jpg
 
Home | Projects | Popularization | News | Facilities | Publications | Collaboration | About us | Links
Projekat sufinansiran od strane EXIT fondacije uspešno završen
21.02.2012.


Laboratorija za ekotoksikologiju (LECOTOX) je učestvovala u obrazovanju i usavršavanju mladog naučnog kadra, pruživši logističku i stručnu podršku grupi studenata završnih godina studija ekologije i zaštite životne sredine Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta kroz aktivnosti na projektu “Istraživački rad kao osnova za podizanje svesti lokalne zajednice o životnoj sredini”.  Projekat je izveden u periodu od 15. aprila do 31. decembra 2011, a sufinansiran od strane EXIT fondacije u saradnji sa kompanijom Carlsberg Srbija, sa ciljem da pomogne mladim naučnicima u ličnom napredovanju u struci. Koordinator projekta bila je Marina Rodić apsolvent zaštite životne sredine.
U skladu sa glavnim ciljem projekta koji je podrazumevao razvoj ekotoksikoloških metoda za procenu rizika po životnu sredinu od najčešćih herbicida u upotrebi, u Laboratoriji za ekotoksikologiju su ispitani efekti na test organizame Lemna minor, Myriophyllum aquaticum, i Danio rerio.

Bitan aspekt projekta bio je i rad na poboljšanju komunikacije sa neposrednim  korisnicima sredstva za zaštitu bilja  kroz organizaciju tribina u Kisaču - 9. decembar i Jaši Tomić - 10. decembar. Prilikom razgovora sa zemljoradnicima urađena je i anketa o bezbednoj upotrebi pesticida. Tribine su pomogle mladom timu da bolje razume svakodnevne probleme kojima se poljoprovrednici susreću, a akcentovan je i značaj zaštite životne sredine prilikom upotrebe pesticida.

U krajnjoj fazi projekta učinjen je i korak u smeru popularizacije nauke i promociji projekta objedinjen skupom studenata zaštite životne sredine i srodnih smerova,  17. decembra na Departmanu za biologiju i ekologiju, PMF-a. Na skupu je projektni tim predstavio rezultate svojih istraživačkih aktivnosti, a članovi Laboratorije za ekotoksikologiju su održali zanimljiva predavanja.

Više o projektu možete pročitati na:
http://fondacija.exitfest.org/node/111
http://www.jasatomic.org/bezbedna-upotreba-pesticida/

 

 
Wednesday, 13 December 2017