437360_35331572.jpg
 
Home | Istraživanje - projekti | Popularizacija | Novosti | Oprema | Publikacije | Saradnja | O nama | LinkoviO nama

Laboratorija za ekotoksikologiju (LECOTOX) Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je zvanično počela sa radom početkom 2006. godine. Cilj joj je da objedini multidisciplinarni tim čiji je istraživački interes usmeren na procenu toksičnosti različitih supstanci i rasvetljavanje mehanizama njihovog toksičnog dejstva korišćenjem novih eksperimentalnih metoda baziranih na ekspresiji gena zajedno sa konvencionalnim testovima toksičnosti i bioanalizama. 


U okviru LECOTOX-a postoje dva osnovna istraživačka interesa: (a) ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću / reproduktivna toksikologija i (b) akvatična toksikologija - identifikacija i karakterizacija toksičnosti u skladu sa važećim naučnim pristupom i standardima kvaliteta životne sredine.

 
Dr Radmila Kovačević


Redovni profesor
 
na Prirodno-matematičkom fakultetu,
Univerzitet u Novom Sadu
Departman za biologiju i ekologiju


Oblasti istraživačkog rada: reproduktivna endokrinologija, poremećaji u funkcionisanju endokrinog sistema, biomarkeri u ekotoksikologiji


e-mail:   Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.


CV R Kovacevic.pdf

 
Dr Ivana Teodorović

Vanredni profesor

na UNSPMF (Zaštita životne sredine)

Dipl. biolog (1994), Doktorat iz inženjerstva u oblasti zaštite životne sredine (2003)


Oblasti istarživačkog rada: ekotoksikologija, akvatična toksikologija, ekološka procena rizika, biomonitoring, ekologija slatkovodnih ekosistema


e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

 
Dr Sonja Kaišarević

Docent

e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Detaljnije...
 
Dr Nebojša Andrić

Visi naucni saradnik

email: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
 
Dr Kristina Pogrmić-Majkić
 
NauÄni saradnik


e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

 
Dr Svetlana Fa

Naucni saradnik

email: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

S Fa CV.pdf
 
Detaljnije...
 
Vanja DakićIstraživaÄ saradnik

e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  

 
Branka Glišić

IstraživaÄ saradnik

e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

 
Jelena Hrubik

IstraživaÄ saradnik

e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

 
Dragana Samardzija

Doktorant

e mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
 
Ljubica Odzic

 Doktorant

email: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
 
Tanja Tunić

IstraživaÄ saradnik


E-mail:  Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.


CV T Tunic.pdf

 
Varja Knežević

IstraživaÄ saradnik


E-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.


CV V Knezevic.pdf

 
Ivana Planojevic

IstraživaÄ-pripravnik

na Prirodno-matematiÄkom fakultetu

Univerzitet u Novom Sadu,

Departman za biologiju i ekologiju

Detaljnije...
 
Dr Gordana Grubor-Lajšić

Redovni profesor
na Prirodno-matematičkom fakultetu,
Univerzitet u Novom Sadu
Departman za biologiju i ekologiju Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
Detaljnije...
 
Wednesday, 13 December 2017