576429_61432194.jpg
 
Home | IstraÅživanje - projekti | Popularizacija | Novosti | Oprema | Publikacije | Saradnja | O nama | Linkovi
LECOTOX
Laboratorija za ekotoksikologiju (LECOTOX) Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu zvanično je počela sa radom početkom 2006. godine sa ciljem da objedini multidisciplinarni tim čiji je istraživački interes usmeren na procenu toksičnosti različitih supstanci i rasvetljavanje mehanizama njihovog toksiÄčnog dejstva, korišćenjem novih eksperimantalnih metoda baziranim na ekspresiji gena zajedno sa konvencionalnim testovima toksičnosti i bioanalizama.

U okviru LECOTOX-a postoje dva osnovna istraživačka interesa: a) ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću / reproduktivna toksikologija i b) akvatična toksikologija - identifikacija i karakterizacija toksičnosti u skladu sa važećim naučnim pristupom i standardima kvaliteta životne sredine.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Detaljnije...
 
Wednesday, 13 December 2017